0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на движими активи – фиброгастроскоп-1бр; трансформатор-1бр.; велоергометър БОШ-1бр.; коаголатор монополярен елект-1бр.,собственост на „МБАЛ Д-Р Д. ПАВЛОВИЧ“ ЕООД за срок от 2 /две/ години“.

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение – стая, с площ от 16 кв.м. в сградата на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр.Свищов, западен коридор, до централен вход за срок от 1 /една/ година“

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на 4 лабораторни помещения – бивша регистратура, манипулационна, биохимична лаборатория и санитарен възел с обща площ от 73,30 кв. м в сградата на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов” за срок от 1/една/ година“