0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

„Продажба на движими вещи, представляващи: употребяван лек автомобил фургон (линейка), марка MERCEDES, модел 213 CDI, с рег. № ВТ8806ВН, собственост на МБАЛ „Д-р Д. Павлович“ ЕООД“; употребяван лек автомобил (седан), марка PEUGEOT, модел 406 2.0 I, с рег. № ВТ1166АМ, собственост на МБАЛ „Д-р Д. Павлович“ ЕООД“; употребяван лек автомобил (хечбек), марка RENAULT, модел LAGUNA, с рег. № ВТ0522KА, собственост на МБАЛ „Д-р Д. Павлович“ ЕООД“.

Публичен търг с тайно наддаване, с предмет: „Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение – стая, с площ 16 кв. м. ,в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, намираща се в западен коридор до централен вход, за срок от 3 (три) години”

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” ЕООД, находящ се в гр. Свищов, ул. “Петър Ангелов” № 18, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.334.1.3

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение (кабинет № Ю-2) – стая, с площ 16 кв.м, в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, намираща се в западен коридор до централен вход, за срок от 3 (три) години”

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение (кабинет № Ю-1) – стая, с площ 16 кв.м, в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, намираща се в западен коридор до централен вход, за срок от 3 (три) години”.