0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

Административни услуги

Списък на административни дейности и услуги, извършвани в „МБАЛ д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов

Вид на услугата Необходими документи Срок Такса
1. Писмено съобщение за смърт ИЗ до 24 часа от установяване на смъртта няма
2. Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК ИЗ в деня на изписване няма
3. Издаване на дубликат на болничен лист ИЗ и заявление до 3 дни няма
4. Издаване на медицинска документация /медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др./ ИЗ и заявление до 5 дни няма
5. Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична помощ в друго ИЗ до 3 дни няма
6. Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебното заведение ИЗ в деня на изписване няма
7. Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицински документи ИЗ, заявление или писмо от държавен орган до 5 дни няма
8. Запознаване на наследници и роднини по права линия и по съребрена до четвърта степен, вкл. със здравната информация за починал пациент и предоставяне на копия от медицински документи ИЗ и заявление до 5 дни няма
Писмено съобщение за смърт

Необходими документи: ИЗ
Срок: до 24 часа от установяване на смъртта
Такса : няма

Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК

Необходими документи: ИЗ
Срок: в деня на изписване
Такса : няма

Издаване на дубликат на болничен лист

Необходими документи: ИЗ и заявление
Срок: до 3 дни
Такса : няма

Издаване на медицинска документация /медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др./

Необходими документи: ИЗ и заявление
Срок: до 5 дни
Такса : няма

Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична помощ в друго

Необходими документи: ИЗ
Срок: до 3 дни
Такса : няма

Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебното заведение

Необходими документи: ИЗ
Срок: в деня на изписване
Такса : няма

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицински документи

Необходими документи: ИЗ, заявление или писмо от държавен орган
Срок: до 5 дни
Такса : няма

Запознаване на наследници и роднини по права линия и по съребрена до четвърта степен, вкл. със здравната информация за починал пациент и предоставяне на копия от медицински документи

Необходими документи: ИЗ и заявление
Срок: до 5 дни
Такса : няма