0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

МБАЛ Свищов

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД

Къде се намираме

гр. Свищов

ул. Петър Ангелов 18

МБАЛ

Работно време

АДМИНИСТРАЦИЯ

Понеделник-Петък

08:00 – 16:30

Отделения

Визитации

09:00 – 11:00

Свиждания

==:== – ==:==

Телефон за връзка

Модерна апаратура за диагностика

Модерна апаратура за диагностика

Модерна апаратура за диагностика

Модерна апаратура за диагностика

Мисията на МБАЛ

“Д-р Димитър Павлович” ЕООД

e да повишава качеството на живота на хората, да възстановява и стабилизира тяхното здраве или да намалява страданията на заболелите. Цялостната дейност е насочена към запазване на стратегическите позиции в областта на многопрофилната стационарна помощ за активно лечение чрез:

Считаме, че професионализмът е плод на висока квалификация, натрупан опит и постоянно усъвършенстване. Затова сме посветили усилията си на непрекъснато повишаване на квалификацията на екипа.

Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ, болнична помощ, нестопански организации и други институции

Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на качествени стандарти в болничната помощ

Неврологично отделение

Отделение за хемодиализно лечение

Клинична лаборатория

Вътрешно отделение

Хирургично Отделение

Отделение по образна диагностика

Отделение по педиатрия

Отделение по анестезия и интензивно лечение

Отделение за физикална терапия и рехабилитация