0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

Контакти

Свържете се с нас чрез телефон или имейл

Вътрешно отделение

0631/69308 | 0631/69328

Неврологично отделение

0631/69335

ОФТР

0631/69203 | 0631/69285

Отделение за хемодиализно лечение

0631/69238

Хирургично отделение

0631/69209

Детско отделение

0631/69312

Отделение по образна диагностика

0631/69298

Клинична лаборатория

0631/69329

Администрация

МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД

ул. Петър Ангелов 18,
гр. Свищов,
обл. Велико Търново,
България

Контакт с нас