0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на движими активи – фиброгастроскоп-1бр.; фиброректосигмуидоскоп-1бр.; трансформатор-1бр.; холтер система-1бр.; велоергометър БОШ-1бр.; коаголатор монополярен елект-1бр.; йонселективен апарат АВЛ-1бр.; бюра-2бр.; хладилник ЗИЛ-1бр.,собственост на „МБАЛ Д-Р Д. ПАВЛОВИЧ“ ЕООД за срок от 1/една/ година