0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение – стая, с площ 16 кв.м, в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, намираща се в западен коридор до централен вход, за срок от 2 (две) години (ЗАПОВЕД № РД-11-708/06.12.2021 г.)

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение – стая, с площ 16 кв.м, в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, намираща се в западен коридор до централен вход, за срок от 2 (две) години (ЗАПОВЕД № РД-11-707/06.12.2021 г.)

Отдаване под наем за временно и възgdfgdмездно ползване на самостоятелно помещение – стая, с площ 16 кв.м, в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, намираща се в западен коридор до централен вход, за срок от 2 (две) години (Заповед N РД-11-706/06.12.2021 г.)

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на обособена площ от 1,50 кв. м. в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов – приземен етаж, централно фоайе за разполагане на кафе автомат, за срок от 2 (две) години

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на площ от 2 кв. м. във фоайе–централен вход на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов за поставяне на терминално устройство (банкомат), за срок от 2 (две) години

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на 3 броя помещения за обезвреждане на отпадъци с обща площ от 133 кв. м., разположени в сутерена на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов, за срок от 2 (две) години