0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на 3 броя помещения за обезвреждане на отпадъци с обща площ от 133 кв. м, разположени в сутерена на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов” за срок от 3 /три/ години“

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение – стая № 2, с площ 16 кв.м, в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД – намираща се в западен коридор до централен вход за зъботехническа лаборатория за срок от 1 /една/ година”