0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение, обособено като павилион за продажба на вестници и списания с обща площ от 14,8 кв.м., в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД – централно фоайе”.