0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

Публичен търг с тайно наддаване, с предмет: „Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на 3 броя помещения за обезвреждане на отпадъци с обща площ от 133 кв. м., разположени в сутерена на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов“

Публичен търг с тайно наддаване, с предмет: „Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на помещение от 14 кв.м на 11 етаж и площ 1 кв. м на покрива за поставяне оборудване за интернет, за срок от 3 (три) години