0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на обособена площ от 1,50 кв. м. в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов – приземен етаж, централно фоайе за разполагане на кафе автомат, за срок от 3 (три) години“

Публичен търг с тайно наддаване, с предмет: „Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на 3 броя помещения за обезвреждане на отпадъци с обща площ от 133 кв. м., разположени в сутерена на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов“