0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение (кабинет № Ю-1) – стая, с площ 16 кв.м, в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, намираща се в западен коридор до централен вход, за срок от 2 (две) години

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение (кабинет № С-2) – стая, с площ 16 кв.м, в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, намираща се в западен коридор до централен вход, за срок от 2 (две) години

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение (кабинет № С-1) – стая, с площ 16 кв.м, в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, намираща се в западен коридор до централен вход, за срок от 2 (две) години