0631 69 333 info@mbal-svishtov.bg

Публичен търг с тайно наддаване, с предмет: „Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на помещение от 14 кв.м на 11 етаж и площ 1 кв. м на покрива за поставяне оборудване за интернет, за срок от 3 (три) години

Публичен търг с тайно наддаване, с предмет: „Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на 4 лабораторни помещения – бивша регистратура, манипулационна, биохимична лаборатория и санитарен възел с обща площ от 73,30 кв.м в сградата на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов за срок от 3 (три) години

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД: I. Телфер, тип HVAT 2511Е2 06NS и релсов път (в експлоатация); II. Кислородни бутилки (59 бр., бракувани)

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на самостоятелно помещение, обособено като павилион за продажба на вестници и списания с обща площ от 14,8 кв.м., намиращо се в сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД – централно фоайе за срок от 2 (две) години”